Jak zablokovat stránky
Intranet pro firmy
Software pro HelpDesk
Informace o obcích a městech
Sledování práce na PC
Nejbližší lékárna
Tabule s barevným rámem
Síťové nástroje online
Správa sítí
Křídové tabule
obce a města v ČR

Vítejte na webu obceamesta.info

Na našem webu naleznete všechny kraje, okresy a obce v ČR. U jednotlivých obcí jsou uvedeny kontaktní informace a přidružené úřady včetně odkazů na mapy.

V naší databázi naleznete všech 14 krajů, 77 okresů a 6246 měst a obcí.

Kraj je územní jednotka, obvykle větší než okres a menší než stát, případně země. Slovem kraj se překládají i názvy územních jednotek některých dalších států.

Na území dnešní České republiky představovaly kraje původně zcela odlišný typ správní jednotky, než je tomu v současnosti, protože od středověku do 19. století (kdy byla původní koncepce krajů stejně jako kraje zrušeny) se vždy jednalo o správní celky stojící mezi panstvími a zeměmi.

Okresy v České republice jsou územní jednotky středního stupně, na něž se dělí území státu s výjimkou Prahy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších změn. Název okresu je jedinečný v rámci celé republiky. Od vzniku okresu Jeseník 1. ledna 1996 má Česká republika 76 okresů (hlavní město Praha nepatří do žádného z nich).

Okresy se dále dělí na obce a vojenské újezdy. Území některých statutárních měst (Brno) tvoří samostatné okresy (okres Brno-město) a dokud existovaly okresní úřady, jejich působnost vykonávaly pro své území magistráty těchto měst a orgány samosprávných částí těchto měst (§ 10 zákona č. 147/2000 Sb.). Praha není a nebyla okresem a její území se nedělí na okresy, ale na deset číslovaných obvodů. Praha měla podle přílohy č. 1 zákona č. 147/2000 Sb. pravomoci okresního úřadu pro svá území, kterou zčásti přenášela statutem na orgány svých obvodů, později vybraných městských částí.

Kraje v ČR